درباره ما

مقدمه‌ای درباره مؤسسه آموزشی و کارآفرینی خوارزمی

مرکزآموزشی و کارآفرینی خوارزمی در سال یک هزار و سیصد و نود چهار با هدف آموزش و ارائه راه کارهای تازه و بدیع در راستای استفاده کارا و اثربخش از دانش کارآفرینی با محوریت آموزش و مشاوره در جهت تحقق اهداف نوآوری، شکوفایی ، توسعه و سودآوری بلند مدت ملی ایجاد گردید و فعالیت خود را زیر نظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از یک سو و سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور از سویی دیگر ، رسما آغاز نمود.
بزرگترین پشتوانه این مرکز در این مسیر، مشارکت دانشجویان نخبه کشور در سطوح دکتری و کارشناسی ارشد از دانشگاه های ممتاز کشور در رشته های کارآفرینی، مهندسی ، مدیریتی و مالی است. از زمان شروع فعالیت، مرکز آموزشی و کارآفرینی خوارزمی به رشد قابل توجهی در اصلی ترین زمینه های آموزش، پژوهش و مشاوره مدیریت دست یافته است، که این امر با اتکا بر خودباوری، نوآوری و توانایی های آموزشی و مشاوره ای بیش از ده ها نفر کادر علمی کوشا، خلاق و متخصص ایرانی، که با ارزش ترین دارایی های این مرکز می باشند، مدیریت نوین، پویا و متعهد به ارزش های اخلاقی، کرامت انسانی و شایسته سالاری و مشارکت با شرکت ها و موسسه های متخصص حاصل گردیده است.
چشم انداز مرکز آموزشی و کارآفرینی خوارزمی، تبدیل شدن به یک مرکز چابک و پیشرو در زمینه های آموزشی، پژوهشی و مشاوره ای و پیشتاز در توسعه کارا و اثر بخش دانش کارآفرینی می باشد، که در این راه اصلی ترین چالش های ما، توسعه کادر علمی، کسب رضایت دانشپذیران، نهادینه سازی دانش کارآفرینی و مشاوره در ارتقای کسب و کارها، ارتقای زنجیره مراکز آموزشی و مشاوره کسب و کار، بهبود کیفیت مستمر آموزش های مهارتی و مشاوره می باشد.

اهداف آموزشی

اهداف مشاوره بهبود و توسعه کسب‌و‌کارها