6%
تخفیف

بسته آموزش مجازی ارز دیجیتال

درباره دوره سرفصل‌ها بخش‌هایی از دوره سوالات متداول گواهینامه ثبت‌نام درباره بسته ارز دیجیتال این بسته مناسب چه افرادی است؟…

4,890,000 تومان
بسته آموزش مجازی اصول قراردادهای تجاری خوارزمی
21%
تخفیف

بسته آموزش مجازی اصول قراردادهای تجاری

درباره دوره سرفصل‌ها بخش‌هایی از دوره سوالات متداول گواهینامه ثبت‌نام درباره بسته اصول قراردادهای تجاری این بسته به صورت فیلم…

1,890,000 تومان
بسته آموزش مجازی بازی سازی دیجیتال خوارزمی
12%
تخفیف

بسته آموزش مجازی بازی سازی دیجیتال

درباره دوره سرفصل‌ها بخش‌هایی از دوره سوالات متداول گواهینامه ثبت‌نام درباره بسته بازی‌سازی دیجیتال این بسته به صورت بسیار با…

4,390,000 تومان
حسابداری مالیاتی ویژه کسب و کارها
13%
تخفیف

بسته آموزش مجازی حسابداری مالیاتی ویژه کسب و کارها

درباره دوره سرفصل‌ها بخش‌هایی از دوره سوالات متداول گواهینامه ثبت‌نام درباره بسته حسابداری مالیاتی این بسته مناسب چه افرادی است؟…

1,980,000 تومان
حسابداری
7%
تخفیف
4,630,000 تومان
بسته آموزش مجازی رازهای فروش حرفه ای خوارزمی
9%
تخفیف
5,150,000 تومان
بسته آموزش مجازی سامانه جامع تجارت خوارزمی
24%
تخفیف
1,390,000 تومان
بسته آموزش مجازی صادرات واردات خوارزمی
8%
تخفیف

بسته آموزش مجازی صادرات واردات

درباره دوره سرفصل‌ها بخش‌هایی از دوره سوالات متداول گواهینامه ثبت‌نام درباره بسته آموزش مجازی صادرات واردات این بسته به صورت…

5,490,000 تومان