14%
تخفیف

بسته آموزش مجازی ارز دیجیتال

درباره دوره سرفصل‌ها بخش‌هایی از دوره سوالات متداول گواهینامه ثبت‌نام درباره دوره این دوره مناسب چه افرادی است؟ علاقمندان به…

2,570,000 تومان
بسته آموزش مجازی اصول قراردادهای تجاری خوارزمی
17%
تخفیف
بسته آموزش مجازی بازی سازی دیجیتال خوارزمی
7%
تخفیف
2,480,000 تومان
حسابداری مالیاتی ویژه کسب و کارها
9%
تخفیف

بسته آموزش مجازی حسابداری مالیاتی ویژه کسب و کارها

درباره دوره سرفصل‌ها بخش‌هایی از دوره سوالات متداول گواهینامه ثبت‌نام درباره دوره این دوره مناسب چه افرادی است؟ حسابداران صاحبان…

897,000 تومان
حسابداری
15%
تخفیف
2,440,000 تومان
بسته آموزش مجازی رازهای فروش حرفه ای خوارزمی
10%
تخفیف
2,580,000 تومان
بسته آموزش مجازی سامانه جامع تجارت خوارزمی
6%
تخفیف
643,000 تومان
بسته آموزش مجازی صادرات واردات خوارزمی
15%
تخفیف
3,357,500 تومان