سلام همراهای گرامی مرکز آموزشی و کارآفرینی خوارزمی;

شما با معرفی کردن دو نفر از دوستان خودتان بعد از تماس کارشناسان مجموعه با آنها، کد تخفیف ۱۰ درصد برای هر دوره دلخواه خود از طریق پیامک دریافت خواهید کرد.

لذا در ابتدا نام و نام خانوادگی به همراه شماره تماس خود و در ادامه دوستان خود را وارد نمایید.